A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, és azok a termelők, akik a program keretében szállítható termékek közül legalább egy termék termesztésére 2011-ben és 2012-ben területalapú támogatást kaptak, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás. 

Azok a szállítók, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyása alapján részt vehettek a 2009/2010. - 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programban, jogosultak szállítóként részt venni a 2013/2014. tanévi programban is, amennyiben megfelelnek a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben előírt feltételeknek.

 A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, és azok a termelők, akik a program keretében szállítható termékek közül legalább egy termék termesztésére 2011-ben és 2012-ben területalapú támogatást kaptak, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás.