A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, és azok a termelők, akik a program keretében szállítható termékek közül legalább egy termék termesztésére 2012-ben és 2013-ban területalapú támogatást kaptak, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás.

Azok a szállítók, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyása alapján részt vehettek a 2009/2010. – 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programban, jogosultak szállítóként részt venni a 2015/2016. tanévi programban is, amennyiben megfelelnek a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben előírt feltételeknek.

Az MVH az iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítók listáját közzé teszi a honlapján. Az MVH csak az iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítóval kötött megállapodást fogadja el (támogatja).  

 

Vállalt feladatok

Fenntartó:
 • A megállapodás megkötése a szállítóval.
 • Könyvelés.
 • Minőségi kifogás esetén az MVH értesítése.
 • Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
 • Kérésre közreműködés a program értékelésében.
Köznevelési intézmény:
 • A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.
 • A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetéstől eltérő időpontban).
 • Plakát elhelyezése a főbejáratnál.
 • Nyilvántartás vezetése (a programban és a kísérő intézkedésben résztvevő tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségéről), a nyilvántartásokat 5 évig meg kell őrizni.
 • Selejtezési jegyzőkönyv vezetése.
 • Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyv felvétele.
 • Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
 • Kérésre közreműködés a program értékelésében.

A nyilvántartás vezetéséhez az adatlapot a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. melléklete tartalmazza.

 
A hiányzások kezelése

A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak

 • a napi adag növelésével;
 • a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;
 • a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

Szállító Feladatok:

A programban szállítóként való részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.

 • Megállapodás megkötése a köznevelési intézmény fenntartójával.
 • A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.
 • A fenntartó tájékoztatása a megállapodás MVH általi jóváhagyásáról/elutasításáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről.
 • A termék kiszállítása és átadása a köznevelési intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás).
 • Kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a köznevelési intézménynek).
 • Adminisztráció.
 • Támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok. 
Kategória: