Iskoláink

Fenntartó:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor u. 32.

Szombathelyi tankerület

 • Toronyi Gazdag Gyula Általános iskola
  9791 Torony, Petőfi u. 2.
 • Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola
  9763 Vasszécseny, Petőfi u. 72.
 • Táplánszentkereszti Apáczai-Csere János Általános Iskola
  9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.

Tagintézményei:

 • Vát tagintézmény 9748 Vát, Magyar L. u. 21.
 • Vassurány tagintézmény 9741 Vassurány, Vasút u. 2.
 • Söpte tagintézmény 9743 Söpte, Petőfi S. u. 59.

 

 • Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola
  9700 Szombathely, Bercsényi M. u. 1.
 • Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola
  9700 Szombathely, Bem J. u. 7.
 • Dési Huber István Általános Iskola
  9700 Szombathely, Körösi Cs. S. u. 5.
 • Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola
  9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75.

Tagintézménye:

 • Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola Sorokpolányi Tagintézménye
  9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19.
 • Gothard Jenő Általános Iskola
  9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 10.
 • Apponyi Albert Általános Iskola
  9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2/a.
 • Zrinyi Ilona Általános Iskola
  9700 Szombathely, Zrinyi I. u. 10.
 • Paragvári Utcai Általános Iskola
  9700 Szombathely, Paragvári u. 2-4. 
 • Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  9751 Vép, Rákóczi u. 22. 
 • Rumi Rajki István Művelődési Központ
  9766 Rum, Béke u. 20. 
 • Rumi Óvoda, Fejlesztő és Általános Iskola
  9766 Rum, Kastély park 1. 
 • Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
  9700 Szombathely, Dózsa u. 6. 
 • Szombathelyi Neumann János Általános Iskola
  9700 Szombathely, Losonc u. 1. 
 • Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
  9700 Szombathely, Simon I. u. 2-6.

Tagintézménye:

 • Nyitra Utcai Általános Iskolája
  9700 Szombathely, Nyitra u. 15.

 

 • Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola
  9700 Szombathely, Váci M. u. 11. 
 • Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
  9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 103.
 • Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
  9794 Felsőcsatár, Petőfi S. u. 29.
 • Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
  9798 Ják, Szabadnép u. 29.

 

3.Körmedi Tankerület

 • Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola
  9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 86.
 • Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola
  9915 Nádasd, Vasút út 5/3.
 • Pankaszi Általános Iskola
  9937 Pankasz, Fő u. 61.
 • Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
 • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
  9900 Körmend, Thököly u. 31.
 • Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola
  9900 Körmend, Thököly u. 29/A.
 • Csaba József Általános Iskola
  9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 31.
 • Őriszentpéteri Általános Iskola
  9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7.

Tagintézménye:

 • Bajánsenyei Tagintézménye
  9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 2.

 

Fenntartó:

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata
9700 Szombathely, Rohonci u. 14. 

 • Szombathelyi Reguly Antal Általános Iskola
  9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 79.

Fenntartó: 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület
9700 Szombathely, Sorok u. 44. 

 • Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  9700 Szombathely, Sorok u. 44.

 

Fenntartó:

Nyugat-magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

 •  Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  9700 Bolyai J. u. 11.

 

5.Sárvári Tankerület

 • Zichy Antónia Általános Iskola
  9756 Ikervár, Kossuth L. u. 2-4.

Tagintézményei:

 • Csényei Tagiskolája
  9611 Csénye, Ady u. 42.
 • Sótonyi Tagiskolája
  9681 Sótony, Kossuth L. u. 27.
 • Gróf Erdődy Ferenc Tagiskolája
  9754 Pecöl, Széchenyi u. 15-17.
 • Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
  9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2.
 • Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
  9600 Sárvár, Alkotmány u. 22-24.
 • Gércei Általános Iskola
  9672 Gérce, Kossuth L. u. 221.

 

 • Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  9653 Répcelak, József A. u. 32.

Tagintézménye:

 • Uraiújfalui Tagiskolája
  9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 1.

 

 • Bői Általános Iskola
  9625 Bő, Köztársaság tér 32.
 • Rábapatyi Arany János Általános Iskola
  9641 Rábapaty, Alsópatyi 79/c. 
 • Szelestei Általános Iskola
  9622 Szeleste, Fenyő u. 1.

Tagintézménye:

 • Ölbő 

 7.Vasvári Tankerület

 •  Gersekaráti Általános Iskola
  9813 Gersekarát, Honvéd u. 16.
 • Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola
  9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 14.
 • Kardos László Általános Iskola
  9800 Vasvár, József A. u. 23-25.

Tagintézménye:

 • Kardos László Általános Iskola Alsóújlaki Tagiskolája
  9842 Alsóújlak, Petőfi S. u. 13/A.

 

 • Csehimindszenti Általános Iskola
  9834 Csehimindszent, Fő u. 47. 
 • Prinz Gyula Általános Iskola
  9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 91.

Tagintézménye:

 • Rábahídvég

 

2.Celldömölki Tankerület

 • Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  9545 Jánosháza, Kossuth tér 5.
 • Napsugár Általános Iskola
  9542 Boba, Berzsenyi u. 8. 
 • Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
  9500 Celldömölk, Árpád u. 34.

 

Tagintézményei:

 • Alsósági Tagiskola
  9500 Celldömölk, Sági u. 167.
 • Kenyeri Tagiskola
  9514 Kenyeri, Ady u. 65. 
 • Kemenesmagasi Általános Iskola
  9522 Kemenesmagasi, Berzsenyi tér 3. 
 • Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola
  9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3. 

 

4.Kőszegi Tankerület 

 • Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
  9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 41. 
 • Dr. Nagy László Egymi
  9730 Kőszeg, Kiss J. u. 31.
 • Kőszegi Béri Balogh Ádám Általános Iskola
  9730 Kőszeg, Deák F. u. 6. 
 • Bersek József Általános Iskola
  9730 Kőszeg, Táncsics M. u. 18.

Tagintézményei:

 • Kőszegszerdahelyi Tagiskolája
  9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 4.
 • Horvátzsidányi Tagiskolája
  9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.

 

 • Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  9735 Csepreg, Nádasdy u. 10.
 • Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola
  9737 Bük, Eötvös u. 1-3.

 6.Szentgotthárdi Tankerület

 • Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
  9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2-4.

Tagintézményei:

 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
  9963 Magyarlak, Kossuth út 236.
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
  9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 2.
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának Rábagyarmati Általános Iskolája
  9961 Rábagyarmat, Város út 1.
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnázium
  9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4.
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája
  9970 Szentgotthárd, Füzes u. 3.